Tổng Quan Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Hóa chất và Môi trường Vũ Hoàng được thành lập tháng 3 năm 2011, là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất phục vụ các ngành công nghiệp và môi trường, thiết kế-thi công xây lắp các dự án môi trường, vận hành thuê trạm xử lý nước thải.

Tầm Nhìn Chiến Lược

Vũ Hoàng luôn lấy yếu tố con người làm trọng tâm để phát triển. Với đội ngũ  nhân viên có đầy năng lực, năng động  và nhiệt huyết của sức trẻ. Đội ngũ nhân viên của Vũ Hoàng là tài sản vô giá.

Chính Sách 

  • Chính sách về an toàn lao động
  • Chính sách về an toàn sản phẩm
  • Chính sách sức khỏe
  • Chính sách môi trường
  • Chính sách về chất lượng

Lĩnh Vực Hoạt Động

  • Tư vấn môi trường
  • Thi công xây lắp EPC
  • Vận hành- Bảo trì hệ thông 
  • Thu gom xử lý chất thải nguy hại
  • Báo cáo môi trường

Khách Hàng Đối Tác

Vũ Hoàng tự hào đã và đang là đối tác tin cậy của các công ty và tập đoàn lớn trong và ngoài nước tại Việt Nam như: Global, Samil, Jungwoo, Yakjin, Ocean Group, VinGroup, Samsung, Seojin…, trong lĩnh vực thi công xây dựng và vận hàng thuê hệ thống XLNT.