TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Vũ Hoàng luôn lấy yếu tố con người làm trọng tâm để phát triển. Với đội ngũnhân viên có đầy năng lực, năng độngvà nhiệt huyết của sức trẻ. Đội ngũ nhân viên của Vũ Hoàng là tài sản vô giá. Ngoài ra, chúng tôi luôn chú trọng việc nâng cap trình độ chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực nhằm phát triển công ty ngày càng bền vững và ổn định. Chúng tôi có những chính sách định hướngphát triển lâu dài và bền vững: An Toàn Lao Động, An Toàn Hóa Chất, chính sách sức khỏe, chính sách môi trường và chất lượng.

Vũ Hoàng không ngừng tìm tòi, sáng tạo áp dụng những công nghệ , kỹ thuật xử lý nước cấp, nước thải tiên tiến nhất. Luôn cải tiến hệ thống dây chuyền sản xuát hóa chất và xử lý nước nhằm tránh những rủi rõ cho nghề nghiệp cũng như đạt mục tiêu không tai nạn trong lao động, tăng hiệu quả xử lý, tiết kiệm chi phí.