Hệ thống xử lý nước thải nước cấp, công suất 25m3/ h cho Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutricare