Hệ thống xử lý nước thải, công suất 14.200 m3/ ngày.đêm cho Dự án Khu thương mại và du lịch Văn Giang – Tập đoàn Ecopark