Hệ thống xử lý nước thải , công suất 3.500 m3/ ngày.đêm cho Dự án Khu thương mại và du lịch Văn Giang – Tập đoàn Ecopark