Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp, công suất 220 m3/ ngày.đêm cho Công ty TNHH M