Hệ thống xử lý nước thải , công suất 3200m3/ ngày.đêm Công ty TNHH V