VU HOANG E&C KHỞI CÔNG DỰ ÁN “NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN QUẾ VÕ MỞ RỘNG