Hệ thống xử lý nước thải sản xuất sữa, công suất 300m3/ ngày.đêm cho Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutricare