Hệ thống xử lý nước thải Dệt nhuộm Bitexco Nam Long. Công suất Q = 600m3/ngày