Hệ thống xử lý nước thải Dệt nhuộm Tairyong. Công suất max Q = 2.500m3/ngày