Hệ thống xử lý nước thải Dệt nhuộm Jungwon. Công suất Q = 4.000m3/ngày