Hệ thống xử lý nước thải Dệt nhuộm Samil Vina. Công suất Q = 3.500m3/ngày